HOME - GALERIE - LINKY - KONTAKT - COPYRIGHT
Členění fotografie

Nechci se teď pouštět do členění fotografie jako takové, na portrét, zátiší... Chci se pokusit o pohled univerzálnější, který se dá aplikovat prakticky na každý jednotlivý záběr.

Jak s něčím takovým začít? Jak rozčlenit tak rozsáhlou problematiku jako je fotografie - a ještě k tomu univerzálně? A proč?

Právě kvůli její rozsáhlosti bude vhodné se pokusit najít menší, snáze stravitelné části. Jak by se dala rozčlenit fotografie? Proces vzniku jednotlivého snímku můžeme zjednodušeně rozdělit do tří vrstev:

Proces vzniku fotografie
Schematické znázornění procesu vzniku fotografie

Spodní, materiální základní vrstvou bude vždy technická stránka věci. Tedy TECHNIKA nebo NÁSTROJ. Dává nám odpověď na otázku ČÍM?

Spojovací mezivrstvou bude něco jako kompozičně-estetické využití zobrazovacích možností příslušné techniky. Tedy TEORIE nebo NÁVOD. Dává nám odpověď na otázku JAK?

Nejvyšší vrstva je nejabstraktnější a zahrnuje něco jako směs tvůrčího nadšení a fantazie s chutí nějak vyjádřit třeba .......... (doplň cokoli). Tedy INSPIRACE nebo DŮVOD. Dává nám odpověď na otázku PROČ?

Která z těch tří vrstev je nejdůležitější? Odpověď je jednoduchá - každá. Pokud kteroukoli vynecháme, nevznikne fotografie, protože bude chybět buď důvod, postup nebo nástroj. Kterákoli vrstva může inicializovat vznik fotografie a každá fotografie vzniká za spoluúčasti všech těchto tří kroků.

Každé škatulkování je problematická záležitost. Tohle trojité rozvrstvení by Ti mělo pouze pomoci při orientaci a úvahách o zlepšování fotek budoucích nebo při hodnocení těch již existujících.

Nejvyšší abstraktní vrstva je zároveň nejosobnější. Nejvíce závisí na osobnosti fotografujícího a nejméně se dá hovořit o jakýchkoli pravidlech, které by určovaly nějaké zaužívané postupy. Těžko lze hovořit o jakýchkoli zákonech inspirace.

Teoretická spojovací mezivrstva ale už jistá všeobecná pravidla má. Je dobře tato pravidla znát, než je začneš vědomě porušovat. Proto se stati pod hlavičkou "O teorii" zabývají základními úvahami nad fotografickou kompozicí, světlem, barvami a dalšími podobnými více-méně univerzálně platnými záležitostmi.

Základní technická vrstva, čili fotografické vybavení je zdrojem nejrozporuplnějších úvah a názorů, běda, pokud se nějaký zájemce o koupi nového přístroje připlete do rány těžkotonážnímu technofilovi, který ho zahrne velehorou informací, ze které jde dotyčnému hlava kolem. Část "O technice" se zabývá v základní rovině co nejobjektivněji různými typy fotografického vybavení a příslušenství za účelem zvážení a porovnání jejich možností a vhodnosti k různým účelům.

Tyto stránky byly naposledy aktualizovány dne 29.04.2023

 

Jsi tady:  Home / Auditorium / Členění fotografie